CHECKEE FOOD – Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

truy xuat nguon goc thuc pham

CHUNG TAY NGĂN CHẶN THỰC PHẨM KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo các tiêu chuẩn Quốc gia và chuẩn GS1. Theo dõi chi tiết các hoạt động nội bộ như xuống giống, bón phân, xử lý […]