Checkee PRO - Giải pháp Số hóa, quản lý hệ thống sản xuất, phân phối và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tiêu dùng
Tiêu chuẩn TXNG Đối với Chuỗi SP Tiêu Dùng
Thực trạng hiện tại chất lượng sản phẩm ở Việt Nam

Hàng tiêu dùng

Thực trạng: Hàng giả, kém chất lượng được in với bao bì nhãn mác giống như thật, đặc biệt các vùng nông thôn, miền núi.
Hậu quả: Gây mất lòng tin nơi người tiêu dùng, tạo tâm lý thích hàng ngoại nhập.

QR Code Truy xuất nguồn gốc
Hoạt động như thế nào?

Tại sao doanh nghiệp cần Giải pháp Truy xuất Nguồn gốc của Checkee

Bảo vệ sản phẩm chính hãng, tăng uy tín cho thương hiệu trên thị trường, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ cũng như các sản phẩm giả khác.

Hỗ trợ doanh nghiệp xác định vùng xuất hiện tem giả để xử lý kịp thời, tiết kiệm chi phí truyền thông về việc phòng tránh hàng giả hàng nhái cho khách hàng.

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lí được lịch sử sản phẩm, cảnh báo ngay lập tức cho người tiêu dùng và doanh nghiệp khi sản phẩm có nguy cơ bị làm giả.

Góp phần nâng cao chất lượng hàng hoá trên thị trường, tạo ra môi trường lành mạnh tin cậy cho người tiêu dùng.