Checkee MED - Giải pháp Số hóa, quản lý hệ thống sản xuất, phân phối và truy xuất nguồn gốc Dược Phẩm

Vì người tiêu dùng Việt Nam có quyền được biết chính xác xuất xứ nguồn gốc và sự an toàn của các sản phẩm sử dụng hàng ngày!Các vấn đề trong quản lý điều hành sản xuất Dược phẩm

•  Vấn đề bảo mật thông tin nghiên cứu phát triển sản phẩm

•  Quản lý hồ sơ lô sản xuất còn thủ công

•  Quản lý hàng tồn kho và ngày hết hạn sản phẩm

•  Quản lý chất lượng dược phẩm

•  Mất nhiều thời gian trong khâu lập kế hoạch sản xuất

•  Trong việc kiểm soát máy móc thiết bị

 

pharmaceutical-industryTiêu chuẩn TXNG Đối với chuỗi Dược PhẩmÁp dụng Data Matrix trong truy xuất nguồn gốc dược phẩmLợi ích áp dụng tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc thuốc hóa dược

  • Ít lỗi thuốc hơn thông qua nhận dạng tự động hiệu quả
  • Thu hồi sản phẩm hiệu quả hơn
  • Truy xuất nguồn gốc hiệu quả
  • Giảm chi phí thông qua tăng hiệu quả chuỗi cung ứng
  • Cải thiện quy trình đặt hàng và hóa đơn
  • Giảm hàng tồn kho
  • Tăng năng suất trong các quy trình kinh doanh
  • Cải thiện mức độ dịch vụ / tỷ lệ lấp đầy
  • Cải thiện quản lý chi phí sản xuất/ cung cấp
  • Hỗ trợ tuân thủ các quy định

Checkee cung cấp giải pháp quản lý, nhận diện, theo dõi từng sản phẩm qua từng công đoạn, quá trình của các nguyên liệu từ khi thô sơ cho đến tay người tiêu dùng ​

Giúp truy vết và thu hồi những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn hoặc không hiệu quả.

Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như quá trình xử lý, chế biến, nuôi trồng các nguyên liệu

Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm.

Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát các vùng sản xuất nguyên liệu.