CHECKEE GAS - GIẢI PHÁP SỐ HÓA QUẢN LÝ HỆ THỐNG SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BÌNH GAS

Vì người tiêu dùng Việt Nam có quyền được biết chính xác xuất xứ nguồn gốc và sự an toàn của các sản phẩm sử dụng hàng ngày!

Checkee Gas đoạt giải: Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0 trong chương trình “Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam – i4.0 award” lần thứ nhất năm 2022

Quy trình của giải pháp

Tiêu chuẩn TXNG Đối với Chai LPG (Bình Gas)


Lợi ích của Doanh nghiệp khi ứng dụng Giải pháp Số hóa,
quản lý hệ thống phân phối và truy xuất nguồn gốc bình
Gas bằng tem Qrcode duy nhất

Giải pháp cho Tổng Đại Lý, Trạm chiết

Giải pháp cho Cửa Hàng Bán Lẻ
thuộc hệ thống Tổng Đại Lý

Giải pháp cho Cửa Hàng Bán Lẻ
thông thường