Checkee AGR - Giải pháp Số hóa, quản lý hệ thống sản xuất, phân phối và truy xuất nguồn gốc Nông sản

Vì mỗi Người tiêu dùng Việt Nam có quyền được biết chính xác nguồn gốc những gì mình ăn, uống và sử dụng hàng ngày!




Tiêu chuẩn TXNG Đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi




Tiêu chuẩn TXNG Đối với chuỗi cung ứng Thịt




Tiêu chuẩn TXNG Đối với chuỗi cung ứng Thủy Sản




Tiêu chuẩn TXNG Đối với chuỗi nhuyễn thể đánh bắt


Checkee cung cấp giải pháp quản lý, nhận diện, theo dõi từng sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình từ khi nuôi trồng, sơ chế, vận chuyển, phân phối, bán lẻ cho đến tay người tiêu dùng


Lợi ích nổi bật của hệ thống truy xuất nguồn gốc

Chứng nhận đáp ứng yêu cầu lưu hành trong nước và quốc tế.

Quản lý đầy đủ hồ sơ nông trại, vùng sản xuất, nhà xưởng đóng gói, nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.

Xây dựng thương hiệu vùng miền, thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sản phẩm toàn cầu.

Kiểm soát mọi hoạt động, đánh giá năng lực của các thành viên, nhân viên thông qua báo cáo hàng ngày bằng nhật ký điện tử.