TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

 

KẾT QUẢ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm là

5801467331e17a74f70d0e4c3
784d22df36db0d8ce04e14308c
55ebb4f2121f4fa853330cb2b

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Bơ An Farm Đà Lạt

Tổ chức chịu trách nhiệm
về sản phẩm

Tên tổ chức: Hợp tác xã Nông Nghiệp Dịch Vụ An Farm Đà Lạt
Địa chỉ: Số 1, thôn Phú Tân, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 645017 – 646186 – 646077 - 646078
Email: anfarmdalat@gmail.com

Người đại diện về sản phẩm

Họ và tên: TRỊNH THỊ AN
Chức vụ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điện thoại: 02633645017

Sản phẩm của An Farm Đalat

Sản phẩm của An Farm Đalat

Quá trình trồng trọt

"Bơ tươi mát, từng miếng là ngọt ngào
Bảo quản kỹ, hương vị thêm trọn vẹn"
Trang trại Lộc Đúc, Bảo Lâm, Lâm Đồng

GIỐNG:

Loại giống Nguồn giống
An Farm Đà Lạt

PHÂN BÓN:

Thời gian Phân bón Nguồn Phân bón
1
11/02/2023
Phân NPK 16-16-13+TE
Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền
2
19/03/2023
NPK Đầu Trâu AT2
Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền
3
02/04/2023
Phân Đầu Trâu Nuôi Trái
Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền

THUỐC TRỪ SÂU:

Thời gian Thuốc trừ sâu Nguồn thuốc
1
12/03/2023
Permecide 50EC
Công ty Hóa Nông Hợp Trí
2
20/03/2023
Permecide 50EC
Công ty Hóa Nông Hợp Trí
3
09/04/2023
Permecide 50EC
Công ty Hóa Nông Hợp Trí
4
13/04/2023
Permecide 50EC
Công ty Hóa Nông Hợp Trí

Thời gian thu hoạch

Ngày 15/04/2023
Nơi thu hoạch
Lộc Đúc, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chất lượng sản phẩm

CƠ SỞ CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI:

Địa chỉ Thời gian đóng gói
Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
15/4/2023

ĐIỂM BÁN:

Tổ chức, cá nhân Địa chỉ
An Farm Đà Lạt
Số 1, thôn Phú Tân, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHECKEE

KẾT NỐI VỚI CHECKEE

© copyright 2021.

CƠ SỞ SX - TM - DV
BẢO LONG BÌNH THUẬN

hotline: 0868 96 05 92 – 0912 60 86 39

Phú Long, Huyện Hàm thuận Bắc, Bình thuận

TECHFEST BÌNH PHƯỚC 2023

CÔNG TY TRÀNG AN

An Farm Đà Lạt

An Farm Đà Lạt