CHECKEE TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC GẮN VỚI NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÁC SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG”

Chiều ngày 19/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giới thiệu hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao hệ thống truy xuất nguồn gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” cho các HTX

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 06 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên và triển khai áp dụng thí điểm cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu của 03 hợp tác xã (HTX) là Chè Hảo Đạt, Trà Sơn Dung, Tâm Trà Thái. Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” và hỗ trợ áp dụng cho 06 HTX đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” gồm: Chè Hảo Đạt, Trà Sơn Dung, Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, Tâm Trà Thái, Hương Vân Trà và Nông nghiệp và Dịch vụ Bắc Thái. Chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận ngày 20/9/2007 cho sản phẩm chè của 06 xã thuộc TP. Thái Nguyên: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Thịnh Đức, Quyết Thắng và Phúc Hà. Đây là niềm tự hào của người dân làm chè TP. Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên; đồng thời khẳng định thêm uy tín, chất lượng, danh tiếng và giá trị của vùng chè Tân Cương, góp phần nâng cao vị thế “Đệ nhất danh Trà” trên thị trường trong nước và quốc tế.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển giá trị của chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” với mục tiêu: Thống nhất và chuẩn hoá việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trên thị trường; tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm; nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, góp phần thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu…

Tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã phổ biến các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; giới thiệu về hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”; trình diễn mô hình thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”; đồng thời trình diễn việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 06 sản phẩm đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”.

Để lại lời nhắn cho chúng tôi