Checkee Gas đạt giải: Top Doanh nghiệp có Sản phẩm Số thông minh và Giải pháp Công nghệ Công nghiệp 4.0 trong chương trình “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Award” lần thứ nhất năm 2022. Do Bộ Công Thương, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ thông tin và Truyền thông bảo trợ !

Ngày 15-7, Checkee Gas đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) biểu dương tại hạng mục Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0 (Checkee Gas là giải pháp “Số hóa, Quản lý hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối và Truy xuất nguồn gốc Bình Gas bằng số seri” trong hệ sinh thái của Checkee)

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ lễ vinh danh Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2022 (Industrie 4.0 Award) tại hội thảo khoa học Chuyển đổi số, tự động hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam. Chương trình do Bộ Công Thương, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ thông tin và Truyền thông bảo trợ. Theo đó, VUSTA đánh giá cao việc Checkee là doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam duy nhất đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số hiệu quả, sáng tạo và phát triển thành công các giải pháp công nghệ số cho ngành Gas.

Để lại lời nhắn cho chúng tôi